People


Ye Liu

IndexInstitutionofficehomepagegroup
0  Nokia Bell LabsNoneNoneFormer members of the LINCS

s

280 Gbit/s PAM-4 Ge/Si Electro-absorption Modulator with 3-dB Bandwidth beyond 110 GHz,
Xiao Hu, Dingyi Wu, Daigao Chen, Ye Liu, Hongguang Zhang, Yang Liu, Jia Liu, Min Liu, Lu Xu, Lei Wang, Xi Xiao, Shaohua Yu,
OFC 2023
Enhancing Hierarchical Text Classification through Knowledge Graph Integration,
Ye Liu, Kai Zhang, Zhenya Huang, Kehang Wang, Yanghai Zhang, Qi Liu, Enhong Chen,
ACL 2023
RHGN: Relation-gated Heterogeneous Graph Network for Entity Alignment in Knowledge Graphs,
Xukai Liu, Kai Zhang, Ye Liu, Enhong Chen, Zhenya Huang, Linan Yue, Jiaxian Yan,
ACL 2023
Deep Hashing with Minimal-Distance-Separated Hash Centers,
Liangdao Wang, Yan Pan, Cong Liu, Hanjiang Lai, Jian Yin, Ye Liu,
CVPR 2023
Class-Dynamic and Hierarchy-Constrained Network for Entity Linking,
Kehang Wang, Qi Liu, Kai Zhang, Ye Liu, Hanqing Tao, Zhenya Huang, Enhong Chen,
DASFAA 2023
Keep Skills in Mind: Understanding and Implementing Skills in Commonsense Question Answering,
Meikai Bao, Qi Liu, Kai Zhang, Ye Liu, Linan Yue, Longfei Li, Jun Zhou,
IJCAI 2023
F2FD: Fourier Perturbations for Denoising Cryo-Electron Tomograms and Comparison to Established Approaches,
Jeronimo Carvajal Maldonado, Lorenz Lamm, Ye Liu, Yu Liu, Ricardo Righetto, Julia Schnabel, Tingying Peng,
ISBI 2023
Practical Evaluation of Adversarial Robustness via Adaptive Auto Attack,
Ye Liu, Yaya Cheng, Lianli Gao, Xianglong Liu, Qilong Zhang, Jingkuan Song,
CVPR 2022
FedCS: Communication-Efficient Federated Learning with Compressive Sensing,
Ye Liu, Shan Chang, Yiqi Liu,
ICPADS 2022
Text Classification via Learning Semantic Dependency and Association,
Guanqi Zhu, Hanqing Tao, Han Wu, Liyi Chen, Ye Liu, Qi Liu, Enhong Chen,
IJCNN 2022
Phytostabilization of ion-adsorption rare earth element mine tailings in South China,
Hermine Huot, Chang Liu, Meina Guo, Wenshen Liu, Shichen Zhu, Yingyan Chen, Ye Liu, Shuting Xie, Ming Yuan, Marie Buyse, Laurine Campanella, Claire Mariatte, Augustin Monnier, Justine Pigot, Nicolas Brosse, Noémie Janot, A. Auclerc, Yuanqing Chao, Geoffroy Séré, Françoise Watteau, Jean Louis Morel, Yetao Tang, Qiu Rongliang,
13th Sino-French International Workshop on Contaminated Soil Remediation 2021, virtual, France
Technological Knowledge Flow Forecasting through A Hierarchical Interactive Graph Neural Network,
Huijie Liu, Han Wu, Le Zhang, Runlong Yu, Ye Liu, Chunli Liu, Qi Liu, Enhong Chen,
ICDM 2021
RAODAT: An Energy-Efficient Reconfigurable AI-based Object Detection and Tracking Processor with Online Learning,
Yuchuan Gong, Qingsong Liu, Luying Que, Conghan Jia, Jiahui Huang, Ye Liu, Jiayan Gan, Yuxiang Xie, Yong Zhou, Lili Liu, Xiaoqiang Xiang, Liang Chang, Jun Zhou,
A-SSCC 2021
Phytostabilization of ionic rare earth element mine tailings in South China,
Hermine Huot, Marie Buyse, Laurine Campanella, Ying-Yan Chen, Mei-Na Guo, Ya-Ying Li, Chang Liu, Wen-Shen Liu, Ye Liu, Claire Mariatte, Augustin Monnier, Justine Pigot, Peng-Xian Ye, Ming Yuan, Shi-Chen Zhu, Apolline Auclerc, Yuanqing Chao, Noemie Janot, Sophie Leguédois, Geoffroy Séré, Jean-Louis Morel, Ye-Tao Tang, Rong-Liang Qiu,
Rare earth elements supply: challenges and perspectives 2019, Nancy, France
Key Technologies of Broadband Wireless Communication for Vacuum Tube High-Speed Flying Train,
Chencheng Qiu, Liu Liu, Ye Liu, Zheng Li, Jiachi Zhang, Tao Zhou,
VTC Spring 2019
Distributed Enhanced Inter-Cell Interference Coordination (eICIC) in LTE-Advanced HetNets: A Potential Game Approach,
Ye Liu, Chung Shue (Calvin) Chen , Chi Wan Sung,
IEEE VTC-Spring, Workshop on Intelligent Design and Performance Evaluation of LTE-Advanced Networks 2015, Glasgow, United Kingdom
Joint Optimization on Inter-cell Interference Management and User Attachment in LTE-A HetNets,
Ye Liu, Chung Shue (Calvin) Chen , Chi Wan Sung,
2015 WiOpt, Workshop on Resource Allocation, Cooperation & Competition in Wireless Networks (RAWNET) 2015, Mumbai, India
2D-Line-Drawing-Based 3D Object Recognition,
Yong Jin Liu, Qiu Fang Fu, Ye Liu , Xiaolan Fu,
CVM 2012

Journal articles

Maximum Completion Time Optimization in Uplink Multi-subcarrier NOMA Systems,
Yongna Guo, Chi Wan Sung, Ye Liu, Chung Shue (Calvin) Chen ,
IEEE Wireless Communications Letters 2023
Contactless Breathing Airflow Detection on Smartphone,
Wei Liu, Shan Chang, Feng Li, Yong Xu, Shizong Yan, Ye Liu,
IEEE Internet Things J. 2023
Detecting older pedestrians and aging-friendly walkability using computer vision technology and street view imagery,
Dongwei Liu, Ruoyu Wang, George Grekousis, Ye Liu, Yi Lu,
Comput. Environ. Urban Syst. 2023
Apparent biogeographical trends in Alexandrium blooms for northern Europe: identifying links to climate change and effective adaptive actions,
Kerstin Klemm, Allan Cembella, Dave Clarke, Caroline Cusack, Lars Arneborg, Bengt Karlson, Ye Liu, Lars Naustvoll, Raffaele Siano, Sandra Gran-Stadniczeñko, Uwe John,
Harmful Algae 2022
Spring Land Temperature in Tibetan Plateau and Global-Scale Summer Precipitation – Initialization and Improved Prediction,
Yongkang Xue, Ismaila Diallo, Aaron Boone, Tandong Yao, Yang Zhang, Xubin Zeng, J. David Neelin, William K.M. Lau, Yan Pan, Ye Liu, Xiaoduo Pan, Qi Tang, Peter Van Oevelen, Tomonori Sato, Myung-Seo Koo, Stefano Materia, Chunxiang Shi, Jing Yang, Constantin Ardilouze, Zhaohui Lin, Xin Qi, Tetsu Nakamura, Subodh Saha, Retish Senan, Yuhei Takaya, Hailan Wang, Hongliang Zhang, Mei Zhao, Hara Prasad Nayak, Qiuyu Chen, Jinming Feng, Michael Brunke, Tianyi Fan, Songyou Hong, Paulo Nobre, Daniele Peano, Yi Qin, Frederic Vitart, Shaocheng Xie, Yanling Zhan, Daniel Klocke, Ruby Leung, Xin Li, Michael Ek, Weidong Guo, Gianpaolo Balsamo, Qing Bao, Sin Chan Chou, Patricia De Rosnay, Yanluan Lin, Yuejian Zhu, Yun Qian, Ping Zhao, Jianping Tang, Xin-Zhong Liang, Jinkyu Hong, Duoying Ji, Zhenming Ji, Yuan Qiu, Shiori Sugimoto, Weicai Wang, Kun Yang, Miao Yu,
Bulletin of the American Meteorological Society 2022
A hierarchical interactive multi-channel graph neural network for technological knowledge flow forecasting,
Huijie Liu, Han Wu, Le Zhang, Runlong Yu, Ye Liu, Chunli Liu, Minglei Li, Qi Liu, Enhong Chen,
Knowl. Inf. Syst. 2022
Coupling localized Noah-MP-Crop model with the WRF model improved dynamic crop growth simulation across Northeast China,
Lingxue Yu, Ye Liu, Tingxiang Liu, Entao Yu, Kun Bu, Qingyu Jia, Lidu Shen, Xingming Zheng, Shuwen Zhang,
Comput. Electron. Agric. 2022
Privacy-preserving and Utility-aware Participant Selection for Mobile Crowd Sensing,
Shanila Azhar, Shan Chang, Ye Liu, Yuting Tao, Guohua Liu,
Mob. Networks Appl. 2022
ByteHTAP: ByteDance's HTAP System with High Data Freshness and Strong Data Consistency,
Jianjun Chen, Yonghua Ding, Ye Liu, Fangshi Li, Li Zhang, Mingyi Zhang, Kui Wei, Lixun Cao, Dan Zou, Yang Liu, Lei Zhang, Rui Shi, Wei Ding, Kai Wu, Shangyu Luo, Jason Sun, Yuming Liang,
Proc. VLDB Endow. 2022
Oracle-Supported Dynamic Exploit Generation for Smart Contracts,
Haijun Wang, Ye Liu, Yi Li, Shangwei Lin, Cyrille Artho, Lei Ma, Yang Liu,
IEEE Trans. Dependable Secur. Comput. 2022
Bio‐assembling Macro‐Scale, Lumenized Airway Tubes of Defined Shape via Multi‐Organoid Patterning and Fusion,
Ye Liu, Catherine Dabrowska, Antranik Mavousian, Bernhard Strauss, Fanlong Meng, Corrado Mazzaglia, Karim Ouaras, Callum Macintosh, Eugene Terentjev, Joo‐Hyeon Lee, Yan Yan Shery Huang,
Advanced Science 2021
Impact of Initialized Land Surface Temperature and Snowpack on Subseasonal to Seasonal Prediction Project, Phase I (LS4P-I): organization and experimental design,
Yongkang Xue, Tandong Yao, Aaron Boone, Ismaila Diallo, Ye Liu, Xubin Zeng, William K M Lau, Shiori Sugimoto, Qi Tang, Xiaoduo Pan, Peter J Van Oevelen, Daniel Klocke, Myung-Seo Koo, Tomonori Sato, Zhaohui Lin, Yuhei Takaya, Constantin Ardilouze, Stefano Materia, Subodh K Saha, Retish Senan, Tetsu Nakamura, Hailan Wang, Jing Yang, Hongliang Zhang, Mei Zhao, Xin-Zhong Liang, J David Neelin, Frederic Vitart, Xin Li, Ping Zhao, Chunxiang Shi, Weidong Guo, Jianping Tang, Miao Yu, Yun Qian, Samuel S P Shen, Yang Zhang, Kun Yang, Ruby Leung, Yuan Qiu, Daniele Peano, Xin Qi, Yanling Zhan, Michael A Brunke, S. C. Chan Chou, Michael Ek, Tianyi Fan, Hong Guan, Hai Lin, Shunlin Liang, Helin Wei, Shaocheng Xie, Haoran Xu, Weiping Li, Xueli Shi, Paulo Nobre, Yan Pan, Yi Qin, Jeff Dozier, Craig R Ferguson, Gianpaolo Balsamo, Qing Bao, Jinming Feng, Jinkyu Hong, Songyou Hong, Huilin Huang, Duoying Ji, Zhenming Ji, Shichang Kang, Yanluan Lin, Weiguang Liu, Ryan Muncaster, Patricia De Rosnay, Hiroshi G Takahashi, Guiling Wang, Shuyu Wang, Weicai Wang, Xu Zhou, Yuejian Zhu,
Geoscientific Model Development Discussions 2021
Copernicus Marine Service Ocean State Report, Issue 5,
Karina Von Schuckmann, Pierre-Yves Le Traon, Neville Smith, Ananda Pascual, Samuel Djavidnia, Jean-Pierre Gattuso, Marilaure Grégoire, Signe Aaboe, Victor Alari, Brittany Alexander, Andrés Alonso-Martirena, Ali Aydogdu, Joel Azzopardi, Marco Bajo, Francesco Barbariol, Mirna Batistić, Arno Behrens, Sana Ben Ismail, Alvise Benetazzo, Isabella Bitetto, Mireno Borghini, Laura Bray, Arthur Capet, Roberto Carlucci, Sourav Chatterjee, Jacopo Chiggiato, Stefania Ciliberti, Giulia Cipriano, Emanuela Clementi, Paul Cochrane, Gianpiero Cossarini, Lorenzo D'Andrea, Silvio Davison, Emily Down, Aldo Drago, Jean-Noël Druon, Georg Engelhard, Ivan Federico, Rade Garić, Adam Gauci, Riccardo Gerin, Gerhard Geyer, Rianne Giesen, Simon Good, Richard Graham, Eric Greiner, Kjell Gundersen, Pierre Hélaouët, Stefan Hendricks, Johanna Heymans, Jason Holt, Marijana Hure, Mélanie Juza, Dimitris Kassis, Paula Kellett, Maaike Knol-Kauffman, Panagiotis Kountouris, Marilii Kõuts, Priidik Lagemaa, Thomas Lavergne, Jean-François Legeais, Pierre-Yves Le Traon, Simone Libralato, Vidar Lien, Leonardo Lima, Sigrid Lind, Ye Liu, Diego Macías, Ilja Maljutenko, Antoine Mangin, Aarne Männik, Veselka Marinova, Riccardo Martellucci, Francesco Masnadi, Elena Mauri, Michael Mayer, Milena Menna, Catherine Meulders, Jane Møgster, Maeva Monier, Kjell Arne Mork, Malte Müller, Jan Even Øie Nilsen, Giulio Notarstefano, José Oviedo, Cyril Palerme, Andreas Palialexis, Diego Panzeri, Silvia Pardo, Elisaveta Peneva, Paolo Pezzutto, Annunziata Pirro, Trevor Platt, Pierre-Marie Poulain, Laura Prieto, Stefano Querin, Lasse Rabenstein, Roshin Raj, Urmas Raudsepp, Marco Reale, Richard Renshaw, Antonio Ricchi, Robert Ricker, Sander Rikka, Javier Ruiz, Tommaso Russo, Jorge Sanchez, Rosalia Santoleri, Shubha Sathyendranath, Giuseppe Scarcella, Katrin Schroeder, Stefania Sparnocchia, Maria Teresa Spedicato, Emil Stanev, Joanna Staneva, Alexandra Stocker, Ad Stoffelen, Anna Teruzzi, Bryony Townhill, Rivo Uiboupin, Nadejda Valcheva, Luc Vandenbulcke, Håvard Vindenes, Karina Von Schuckmann, Nedo Vrgoč, Sarah Wakelin, Walter Zupa,
Journal of Operational Oceanography 2021
Adaptive Dynamic Surface Control for a Class of Dead-Zone Nonlinear Systems via Output Feedback,
Ye Liu, Yaqian Zhang, Lulu Liu, Hongqin Li, Haishan Liu,
IEEE Access 2021
Reclamation with organic amendments and plants remodels the diversity and structure of bacterial community in ion-adsorption rare earth element mine tailings,
Ye Liu, Xi Zhong, Hermine Huot, Wenshen Liu, Chang Liu, Meina Guo, Yaying Li, Yingheng Fei, Yuanqing Chao, Shizhong Wang, Yetao Tang, Rongliang Qiu,
Journal of Soils and Sediments 2020
Internet of Things for noise mapping in smart cities: state of the art and future directions,
Ye Liu, Xiaoyuan Ma, Lei Shu, Qing Yang, Yu Zhang, Zhiqiang Huo, Zhangbing Zhou,
IEEE Network 2020
Indirect electrochemical oxidation of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid using electrochemically-generated persulfate,
Jingju Cai, Minghua Zhou, Ye Liu, André Savall, Karine Groenen Serrano,
Chemosphere 2018
A Game Theoretic Distributed Algorithm for FeICIC Optimization in LTE-A HetNets,
Ye Liu, Chung Shue (Calvin) Chen , Chi Wan Sung, Chandramani Singh,
IEEE/ACM Transactions on Networking 2017
Cognitive mechanism related to line drawings and its applications in intelligent process of visual media: a survey,
Yong Jin Liu, Minjing Yu, Qiu Fang Fu, Wenfeng Chen, Ye Liu, Lexing Xie,
Frontiers Comput. Sci. 2016
A computational cognition model of perception, memory, and judgment,
Xiaolan Fu, Lianhong Cai, Ye Liu , Jia Jia, Wenfeng Chen, Zhang Yi, Guozhen Zhao, Yong Jin Liu, Changxu Wu,
Sci. China Inf. Sci. 2014
A distributed computational cognitive model for object recognition,
Yong Jin Liu, Qiu Fang Fu, Ye Liu , Xiaolan Fu,
Sci. China Inf. Sci. 2013

Misc

DialogStudio: Towards Richest and Most Diverse Unified Dataset Collection for Conversational AI,
Jianguo Zhang, Kun Qian, Zhiwei Liu, Shelby Heinecke, Rui Meng, Ye Liu, Zhou Yu, Huan Wang, Silvio Savarese, Caiming Xiong,
CoRR 2023
The Scope of ChatGPT in Software Engineering: A Thorough Investigation,
Wei Ma, Shangqing Liu, Wenhan Wang, Qiang Hu, Ye Liu, Cen Zhang, Liming Nie, Yang Liu,
CoRR 2023
End-to-End Personalized Next Location Recommendation via Contrastive User Preference Modeling,
Yan Luo, Ye Liu, Fu Lai Chung, Yu Liu, Chang Wen Chen,
CoRR 2023
MER 2023: Multi-label Learning, Modality Robustness, and Semi-Supervised Learning,
Zheng Lian, Haiyang Sun, Licai Sun, Jinming Zhao, Ye Liu, Bin Liu, Jiangyan Yi, Meng Wang, Erik Cambria, Guoying Zhao, Bjorn Schuller, Jianhua Tao,
CoRR 2023
FedJudge: Federated Legal Large Language Model,
Linan Yue, Qi Liu, Yichao Du, Weibo Gao, Ye Liu, Fangzhou Yao,
CoRR 2023
Incentive Mechanism Design for Emergency Frequency Control in Multi-Infeed Hybrid AC-DC System,
Ye Liu, Chen Shen, Zhaojian Wang, Feng Liu,
CoRR 2022
Copernicus Marine Service Ocean State Report, Issue 3,
Karina Von Schuckmann, Pierre-Yves Le Traon, Neville Smith, Samuel Djavidnia, Jean-Pierre Gattuso, Marilaure Grégoire, Glenn Nolan, Signe Aaboe, Eva Aguiar, Enrique Álvarez Fanjul, Aida Alvera-Azcarate, Lotfi Aouf, Rosa Barciela, Arno Behrens, Maria Belmonte Rivas, Sana Ben Ismail, Abderrahim Bentamy, Mireno Borghini, Vittorio Brando, Nathaniel Bensoussan, Anouk Blauw, Philippe Bryère, Bruno Buongiorno Nardelli, Ainhoa Caballero, Veli Çağlar Yumruktepe, Emma Cebrian, Jacopo Chiggiato, Emanuela Clementi, Lorenzo Corgnati, Marta De Alfonso, Álvaro De Pascual Collar, Julie Deshayes, Emanuele Di Lorenzo, Jean-Marie Dominici, Cecile Dupouy, Marie Drévillon, Vincent Echevin, Marieke Eleveld, Lisette Enserink, Marcos García Sotillo, Philippe Garnesson, Joaquim Garrabou, Gilles Garric, Florent Gasparin, Gerhard Gayer, Francis Gohin, Alessandro Grandi, Annalisa Griffa, Jérôme Gourrion, Stefan Hendricks, Céline Heuzé, Elisabeth Holland, Doroteaciro Iovino, Mélanie Juza, Diego Kurt Kersting, Silvija Kipson, Zafer Kizilkaya, Gerasimos Korres, Mariliis Kõuts, Priidik Lagemaa, Thomas Lavergne, Héloïse Lavigne, Jean-Baptiste Ledoux, Jean-François Legeais, Patrick Lehodey, Cristina Linares, Ye Liu, Julien Mader, Ilja Maljutenko, Antoine Mangin, Ivan Manso-Narvarte, Carlo Mantovani, Stiig Markager, Evan Mason, Alexandre Mignot, Milena Menna, Maeva Monier, Baptiste Mourre, Malte Müller, Jacob Woge Nielsen, Giulio Notarstefano, Oscar Ocaña, Ananda Pascual, Bernardo Patti, Mark R Payne, Marion Peirache, Silvia Pardo, Begoña Pérez Gómez, Andrea Pisano, Coralie Perruche, K. Andrew Peterson, Marie-Isabelle Pujol, Urmas Raudsepp, Michalis Ravdas, Roshin Raj, Richard Renshaw, Emma Reyes, Robert Ricker, Anna Rubio, Michela Sammartino, Rosalia Santoleri, Shubha Sathyendranath, Katrin Schroeder, Jun She, Stefania Sparnocchia, Joanna Staneva, Ad Stoffelen, Tanguy Szekely, Gavin Tilstone, Jonathan Tinker, Joaquín Tintoré, Benoît Tranchant, Rivo Uiboupin, Dimitry Van Der Zande, Richard Wood, Jacob Woge Nielsen, Mikel Zabala, Anna Zacharioudaki, Frederic Zuberer, Hao Zuo,
Journal of Operational Oceanography 2019