People


Sen Wang

Institution office homepage group
 Nokia Bell Labs None None Former interns

Nones

Artificial Intelligence to Manage Network Traffic of 5G Wireless Networks,
Yu Fu, Sen Wang, Cheng-Xiang Wang, Xuemin Hong, Steve McLaughlin,
IEEE Network 2018
Dynamic Non-Rigid Objects Reconstruction with a Single RGB-D Sensor,
Sen Wang, Xinxin Zuo, Chao Du, Runxiao Wang, Jiangbin Zheng, Ruigang Yang,
Sensors 2018
GWAS summary-based pathway analysis correcting for the genetic confounding impact of environmental exposures,
Qianrui Fan, Feng Zhang, Wenyu Wang, Jiawen Xu, Jingcan Hao, Awen He, Yan Wen, Ping Li, Xiao Liang, Yanan Du, Li Liu, Cuiyan Wu, Sen Wang, Xi Wang, Yujie Ning, Xiong Guo,
Briefings in Bioinformatics 2018
Collaborative text categorization via exploiting sparse coefficients,
Lina Yao, Quan Z. Sheng, Xianzhi Wang, Shengrui Wang, Xue Li, Sen Wang,
World Wide Web 2018
Multi-modality Sensor Data Classification with Selective Attention,
Xiang Zhang, Lina Yao, Chaoran Huang, Sen Wang, Mingkui Tan, Guodong Long, Can Wang,
IJCAI 2018
Going deeper in the automated identification of Herbarium specimens,
Pierre Bonnet, Alexis Joly, Hervé Goëau, Jean-Christophe Lombardo, Antoine Affouard, Sen Wang, Rémi Knaff, Jean-François Molino, Daniel Barthélémy,
Botany 2017 - Botanical Crossroads 2017, Forth Worth, Texas, United States
Potential and limits of automated plant identification based on visual data, feedbacks from the development of Pl@ntNet initiative,
Pierre Bonnet, Alexis Joly, Hervé Goëau, Jean-Christophe Lombardo, Antoine Affouard, Sen Wang, Rémi Knaff, Jean-François Molino, Daniel Barthélémy,
Botany 2017 2017, Forth Worth, TX, United States
Improving Chinese Sentiment Analysis via Segmentation-Based Representation Using Parallel CNN,
Yazhou Hao, Qinghua Zheng, YangYang Lan, Yufei Li, Meng Wang, Sen Wang, Chen Li,
ADMA 2017
A generative human-robot motion retargeting approach using a single depth sensor,
Sen Wang, Xinxin Zuo, Runxiao Wang, Fuhua Cheng, Ruigang Yang,
ICRA 2017
An image-based Plant identification platform for thousands of species,
Pierre Bonnet, Alexis Joly, Julien Champ, Hervé Goëau, Samuel Dufour-Kowalski, Antoine Affouard, Jean-Christophe Lombardo, Sen Wang, Jennifer Carré, Jean-François Molino, Nozha Boujemaa, Daniel Barthélémy,
ATBC: Association for Tropical Biology and Conservation 2016, Montpellier, France
A Novel Single-/Multi-Layer Adaptive Scheme for Eigen Based Beamforming in TD-LTE Downlink,
Sen Wang, Dacheng Yang, Yafeng Wang, Fei Wang, Yongliang Zhang,
VTC Fall 2011
A novel scheduling scheme based on MU-MIMO in TD-LTE uplink,
Sen Wang, Fei Wang, Yafeng Wang, Dacheng Yang,
WCNC 2011
An Integer Incremental AOI Algorithm for Progressive Downloading of Large Scale VRML Environments,
Jinyuan Jia, Ping Wang, Sen Wang, Yuying Wang,
Edutainment 2007